Kontaktujte nás

Telefón
E-mail
Prevádzka

Herlianska 135/35, 821 03

Ingrid Müllerová - Blue Flower 

Fadruszova 728/4, 841 05 Bratislava IV
IČO 46095853
IBAN SK51 0900 0000 0006 3527 2843
SWIFT GIBASKBX

Živnostenské oprávnenie

č. živnostenského registra 110-203813
vydal OBVODNÝ ÚRAD BRATISLAVA
vznik živnostenského oprávnenia
01.04.2011